;

VELİEFENDİZADE ÇEŞMESİ ( H.1292- M.1875)

Kocamustafapaşa’da Hacı Piri Caddesinin köşesinde (Saçlı Kasım dede Türbesi karşısında) bulunan çeşmenin duvarları yontma taş ve harçlı tuğla ile yapılmış büyük bir haznenin ayna ve kemerli cephesindeki üç satırlık kitabesinden ikinci vâkıfının merhum Kasap Hacı İbrahim Ağa zadelerden merhum Mehmet Efendi olduğu anlaşılıyor.