;

VANİKÖY ( SÜLEYMAN BEY) ÇEŞMESİ ( H. 1398- M.1980)

Vaniköy caddesinde eski çeşmenin yerine yaptırışan bu mermer çeşme şekil bakımından evvelkine kıyasla çok değişiktir. Oymalı iki sütun arasına alınmış süslü bir ayna taşı vardır. Teknesi kurna biçiminde zeminden yüksekte olup kenarları işlemelidir. Ayna taşının üzerinde çiçek ve yaprak motiflerinden oluşan bir çerçeve içinde kitabe yer almaktadır. Kitabe taşının üzerinde yine işlemeli bir alınlık görülmektedir.

Besmele ve ( Ve cealna minel mail külle şey’in hay”) ayetinin altında şu satırlarr okunmaktadır:

“ Sunab âbı zülalin hayr için eyler cu”

“ Süleyman gil Bey’in hayratıdır Vani Köyünde bu”

“ dedi Sertoğlu Mithat söyleyüb bir and tarihin”

“ Süleyman Bey yeni bir çeşme yapdı şükredin Ya Hu”