;

VANİKÖY ÇEŞMESİ

Vaniköy çeşmeleri hakkında “ Üsküdar Tarihi”’nde şu bilgi verilmektedir. “ 77 yıl evvel vaniköyde bulunan hepsinin muattal olduğunu yazan Mehmed Raif Bey şunları söyler:

Birisinin üzerine şunlar yazılmıştır:

Ceddim merhum Vani Efendi vakfının

Gallesinden bina ve inşasına muvaffak olduğum çeşme-I lâtifdir

Mütevelliyesi Şerife Gazâle Hanım 1224”

İ.H. Konyalı Vaniköy camii ve medresesinin yanında Vanî Mehmed Efendi tarafından yaptırılmış bulunan bu çeşmeyi 1941 yılında yıkılmış ve ayna taşının cami duvarına daynamış göründüğü yazmaktadır.

1975 yılında caminin arkasında yol üzerinde yapılmış yepyeni bir çeşme göze çarpmakta idi. Çeşmenin yüzü desenli fayans ile kaplanmış, ortasına başak bir çeşmeden alınmış olacağı akla gelen oymalı bir ayna taşı önü de zarif bir kurna oturtulmuştu. Çeşmenin yukarısına yeni yazı ile yazılmış şu kitabe okunmakta idi:

“ Nice zaman nice yıllar nice

Uzun müddet ki halk yolunuz

Üzere gerek gelib geçerek

Bize bu mülk nasıl geldi ise elden ele

Yine onun gibi başka ele geçerek

Ehli dikkat katreden ummana eyler intikal

(H.1393- M.1975)

Bu kitabenin üzerinde arap harflr ile Besmele ve iki yanında Allah ve Muhammed isimleri yazılı idi.

Çeşme 1980 yılında yaıktırılarak yerine Süleyman bey çeşmesi yaptırıldı.