;

VALİDE SULTAN OTURMA ODASI GİRİŞİNDEKİ ÇEŞME

Topkapı Sarayı Harem Dairesi