;

VALİDE KETHÜDASI ÇEŞMESİ (H.1112- M.1700)

Üsküdar Bülbürdere caddesinin Bülbürdere mezarlık girişinin karşısında Tekke içi sokağı ile Selanikliler sokağının keşiştiği yerde, kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olan bu çeşme oldukça haraptır. Teknesi kırılmıştır.
Sivri kemerinin üzerinde kitabe yeri boştur. Bu kitabeye Topkapı Sarayı Müzesi’nin de rastlanmıştır. Şöyledir:


“ Kethüda-i Valide Suştan kim ol”

“ Mefhar-ül-akran memduh-ül-hisal”

“ Üsküdar-ı eyledi şadab-ı dil”

“ Çeşme-sâr-ı ile idüb sîrab-ül-hal”

“ Bu mahal âba katî muhtac idi”

“ Kıldı irva vire ecrin Lâyezal”

“ Didi târihin Zamirî nûş iden”

“ Akdı gel mânend-i kevser bu zülâl”

             (1112)

Çeşmeyi yaptıran Valide Kethüdası’nın adı bilinmiyor.