;

ÜMMGÜLSÜM HAIM ÇEŞMESİ (H.1233- M.1817)

Üsküdar’da Çavuşdere caddesi üzerinde bulunan bu mermer kaplı çeşme üç cephelidir. Orta cephede ince iki mermer sütun arasına yerleştirilmiş ve geniş kenarlı bir çerçeve içine alınmış büyük boydaki ayna taşı vardır. Bu taş oval biçiminde kabartma ve etrafı oymalı bir çerçeve ile süslenmiştir.Bu çerçevenin ortasında bir ibrik resmi, yukarısında dokuz yapraklı bir demet, bunun üzerinde de dörtgen bir çerçeve içinde ( aynen yeşribü..) âyeti yazılıdır.
Sütun başlıkları üzerindeki geniş kenarlı bir kornişe oyma yapraklarla süslü bir taş oturtulmuştur. Bunun üst kısmında yine oymalı oval bir madalyon içinde Mahmud II’nin tuğrası bulunmakta ilen kazınarak silinmiştir. Tuğranın altında kitabe yer almaktadır. Tacın iki yanına yerleştirilmiş üzeri dilim dilim oymalı toplardan soldakisi yol olmuştur. Çeşmenin diğer iki yüzünde mevcut iki küçük çeşme toprak altında kalmış ve çalışmaz olmuştur. Esas çeşmenin teknesi de çukurda kalmışsa da suyu akmamaktadır. Kitabesi şöyledir:

“ Sadr-I esbak İbrahim paa vâlidesi ehl-I hayr”

“ Ümmügülsüm Haıma maksad rıza idi heman”

“ Saye-I Şehin şahda bünyad eyledi bu çeşmeyi”

“ Hay rile yâd eylesünler su içüb leb-teşnegân”

“ De dü şüb dikkatele ben de söyledim târihini”

“ Kıldı nâse Ümmügülsüm âb-I hayvnı revan”

(1233)

Son olarak çeşme Üsküdar Belediyesince 1992 tarihinde onarılmıştır.