;

TÜRABİ BABA ÇEŞMESİ

Kasımpaşa’da, Türabi Bab Sokakta (türbe önünde) bulunmaktadır. Kemerli küçük bir nişle sade bir ayna taşından ibarettir. Kitabesi yoktur. Yalağı, muslupu ve ayna taşı sonradan takılmıştır. İçinde yeni yazı ile “ Turabi Baba Sebili” yazmaktadır. Suyu akmaktadır.