;

TOPHANELİOĞLU ÇEŞMESİ (H.1140- M.1727)

da Tophanelioğlundan Altunizadeye giden yolun köşesinde bulunan bu çeşme Boğaziçi Köprüsü Çevre yolunun açılışı sırasında ortadan kaldırılmış, sonradan Kısıklı caddesi üzerindeki Millet Parkı içerisinde yeniden kurulmuştur.
Çeşme kesme taştan klâsik târzda yapılmıştır. Ayna taşı ve teknesi yoktur. Suyu yer seviyesinde yerleştirilmiş bir mermer yalağa akmaktadır.
Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Tophaneli Zadelerin
Ruhlarıyçün el-fatiha”

(1140)