;

TEZKERECİ CAMİİ ARKASINDAKİ ÇEŞME

Kuruçeşme’de Tezkereci Camii’nin arkasında, Tezkereci Camii Sokakta ki bu çeşmenin kabartmalarla süslü büyük bir ayna taşı ve önünde oval biçimde oyulmuş bir teknesi vardır. Suyu akmamaktadır. Kitabesi yoktur.