;

TERSANE EMİNİ YEKÇEŞM MURTAZA EFENDİ ÇEŞMESİ ( MURTAZA EFENDİ TEKKESİ ÇEŞMESİ) ( KAŞGAR ÇEŞMESİ)

Eyüp, Hüssam Efendi Sokak’taki kaşgari Tekkesi Camii’nin avlu kapısı bitişiğindedir.

Kesme taştan rokoko üslubundayapılmış dikdörtgen prizmatik gövdeli bir çeşmedir. Haznesini üzeri kiremit çatı ile örtülüdür. Yonca şeklindeki niş kemerinin köşeliklerinde birer rozet çiçeği yer alır. Bunu üzerinde bir korniş vardır. Mermer musluk taşı bozulmuş olup sonradan bir musluk ilave edilerek suyu akıtılmıştır.