;

TERSANE EMİNİ SADRAZAM SALİH PAŞA ÇEŞMESİ (1331- M.1912) ( ZEYNEP HANIM ÇEŞMESİ)

Unkapanı, Salihpaşa Caddesi’nde (No:34 karşısı) Salih Paşa Camii duvarındadır.

Kesme taştan, klâsik uslubta yapılmış bir çeşmedir. Haznesi yarıya kadar duvara gömülüdür. “İstanbul Çeşmeleri ve Sebilleri”’nde Zeynep Hanım Çeşmesi adıyla geçen bu çeşmenin üzerinde bulunan kiremit örtülü çatısı ve saçağının zamanla harap olduğundan bahsedilir. Günümüzde üzerine çıkılan bir kat ilavesiyle eski görünümünden oldukça uzaklaşmıştır. Sivri kemerli çeşme nişi silmeli bir dikdörtgen çerçeve içine alınmıştır. Tamirine ait olan kitabesi niş içerisindedir. Kemerinin içersinin de kilit taşı hizasında silik vaziyetle bir rozet yer alır. Mermer teknesinin önü kırılmış, yol seviyesinin altındadır. Suyu akmamaktadır.

Kemerinin içindeki kitabesi şöyledir:

“ Bâni-i sânîsi Zeynep Hanım’ın”

“ Hayrâtı bu çeşmenin suyu Hacı”

“ Şehabeddin Efendi’nin ruhiyçün”

        (1331)

Tersane Emini Sadrzaam salih Paşa tarfından yaptırılan bu çeşme 1912’de Zeynep Hanım adlı bir hayırsever tarafından tamir ettirildiği için Zeynep Hanım Çeşmesi adıyla da geçmektedir.