;

TERSÂNE EMİNİ, HACI AHMED PAŞA ÇEŞMESİ ( H.1140- M.1727)

Kasımpaşa’da Deniz Hastanesi arkasında Babadağı yokuşu sokağında ( Kadımehmet İlkokulu karşısında) Yeldeğirmeni Camii’ne ait evi altında bulunan bu çeşme, klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Ayna taşı mermerdendir. Kabartma oymalarla süslüdür.

“ İstanbul Çeşmeleri”nde bildirildiğine göre biri üç beyitlik, diğeri ki beyitlik iki kitabesi vardır. Birincisi tarihsizdir. İkincisinin tarih mısraları şöyledir:

Didi seyr eyelyüb atşana Salim sâl-i tarihin

Bu dilcu çeşmeden mâ-ı zülâl iç nûş-i can olsun”

      (1140)

Çeşmeyi yaptıran Hacı Mehmed Ağa, İzmirli Ali Paşa’nın kardeşidir. Çeşitli vazifelerde bulunduktan sonra (H.1145- M.1733)’te ölünce Üsküdar’da kendi hayır eseri olan Ahmediye Camii’nin harimine gömülmüştür.