;

SÜTLAÇ SOKAĞI ÇEŞMESİ

Balat’ta (Sultan Çeşme Sokak) Sütlaç Sokağındaki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi kısmen toprağa gömülmüş olmakla beraber görünüşü sağlamdır. Suyu akmamaktadır.

Tepesine yerleştirilmiş bir mermerde:

“ Bismillahirrahmanirrahim

Ve sekahüm Rabbüküm şeraben tahura” yazısı okunmaktadır, başka kitabe yoktur.