;

SULTANTEPESİ ÇEŞMESİ

Üsküdar’da Sultantepesinde Servilik Caddesinin genişleyip bir neydan halini aldığı yerdeki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Oymalı bir kemeri vve kabartma motfilerle süslü mermer bir ayna taşı vardır. Kemerinin üzerindeki kitabe taşında hiçbir yazı görülmemektedir. Suyu yoktur.