;

SULTAN SELİM MEDRESESİ ÇEŞMESİ

Aksaray’da Vatan Caddesi üzerinde (Lunaparkın karşısında) Sultan selim Medresesinin duvarında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik stilde yapılmıştır. Son zamanlarda tamir gördüğü anlaşılmakta ise de ayna taşı bozulmuş suyu kesiktir. Çeşmede süsleyici hiçbir özelliği görülmemiştir. Kitabesi yoktur.