;

SULTAN AHMED CAMİİ ÇEŞMESİ

Sultan Ahmed Camii’nin arkasında Kabasakal Caddesi üzerinde (Tavukhane sokak) camiinin avlu duvarına bitişik olan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Renkli taşlarla örülmüş bir kemeri ve Lâle devri çeşmelerinde görüldüğü gibi yelpaze motifi ile süslü mermer bir ayna taşı vardır. Ayrıca oymalı bir korniş ayna taşının üstünü sınırlamaktadır.

Kemerinin üzerindeki kitabe yeri boştur.