;

SÜLEYMAN AĞA (Dilsiz ) ÇEŞMESİ (H.995-M.1586)

Eyüp’te nişancı Mustafa Paşa Mahallesi’nde, Alaca Çeşme Sokağı üzerinde, Aşçıbaşı Camii Sokağı karşısında olup yola çıkıntı teşkil etmiştir. Tamamen kesme taştan klâsik üslubta yapılmıştır. Ufak bir ayna taşı ve tas koymak için bir hücresi vardır. Zamanla harap olmuştur.

 

Sivri kemerinin üzerinde bugün mevcut olmayan kitabesi “İstanbul Çeşmeleri” ne göre şöyledir:

“ Han Murad’ın lâl’-i makbulü olan Süleyman Ağa bir Ferhunde zat”

“ Hayr içün yapdı bu âli çeşmeyi sâhib-ûl hayrat ol nigû-sıfat”

“ Selsebil-âsâ revan târihini didi Sâi bâis-i âb-ı hayat”

(995)

Kitabeden anlaşıldığına göre Süleyman Ağa Murad III’ün dilsizlerindendir. Kendisinin Samatya’da da bir çeşme vardır.