;

SOKULLU MEHMED PAŞA CAMİİ ÇEŞMESİ

Sultanahmet Kadırga Şehit Çeşmesi sokakta Sokullu Mehmed Paşa camii avlu duvarında bulunan bu ikiz kesme taştan klâsik üslûpta yapılmıştır. Ayna taşları sökülmüş, tekneleri kırılmış, suyu kesilmiştir.

Çeşmelerin üst kenarında işlemeli bir pervaz boydan boya uzanmaktadır. Kitabesi yoktur. Camii ile aynı tarihte yapılmış olması muhtemeldir.