;

SİVRİKOZ ÇEŞMESİ (H.972- M.1564)

Cibali’de Abdülezel Paşa caddesi üzerinde Sivrikoz Camiine girilecek sur kapısının yanındaki bu çeşme esas şeklini kaybetmiştir. Ayna taşı yoktur. Teknesi bozulmuştur. Şekilsiz kemeri içinde farsça kitabesi bugün yerinde yoktur.

İstanbul Çeşmelerine göre tarih beyti şöyledir:

“ Güft derviş ez güca âmed revan in ayn-ı pâk”

“ Bud cevab-ı u be-târiheş ez enhar-ı behişt”

(972)

Çeşmenin kimin tarafından yaptırıldığı bilinememektedir.