;

SİNEPRVER VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1194- M.1780)

Üsküdar’da Balaban’da ( Balaban cad. No:2) Yeni Valide camii’nin deniz tarafında avlu kapısı önündeki köşede bulunan bu çeşme üç cephelidir. Ortadakinin oymalı kemeri renkli değerleri beyaz mermerle işlenmiş, köşelere oymalar yapılarak renkli taşlar oturtulmuştur. İnce sütünlar bu üç cepheyi birbirinden ayırmaktadır. Ayna taşları düz ve sadedir. Tekneleri sağlamdır. Üstü geniş bir mermer saçak ve kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür.

Sağdaki çeşmenin üzerinde Abdülhamit I’in tuğraı altında şu kitabe vardır.

“ Şahın şeh-I âlem-penâh Sultan Hamîd-I dâd-hâh”

“ Şehzadesinin biri ah dünyâdan itdi irtihal”

“ Allah o necl-I emcedin nûyin minû- mesnedin”

“ Şehzade Sultan Ahmed’in kabrin ide cennet-misal”

Orta cephede ( ve sekahüm Rabbühüm şeraben tahura) ayetinin altında şu kitabe okunmaktadır:

“ Rûhu için gör himmeti kim mâder-i pür-şefkati”

“ İkinci Kadın Hazreti üç çeşme yapdı bi-misâl”

“ Kim birine olmaz nazîr serçeme-I mihr-I münîr”

“ Bu tarz tarh-ı dil- pezîr görmüş değil çeşm-I hayâl”

“ Hak Sineperver Kadını şâh-I şeref-unvanını”

“ Şehzade Sultanını sıhhat ekılsan ber-kemâl”

Soldaki cephede ise yine Abdülhamid I’in tuğrası altında şu kitabe yer almaktadır:

“Olsun o şâh-ı mülk-I dîn oldukça tahtında mekîn”

“ Şehzade gâniyle hemin mahfûz-I Hayy-I lâ-yazâl”

“ Atşâna işrâb eyledin tarih-I itmamın Sâbih”

“ Merhum Sultan Ahmed’in nev çeşmesinden mâ-I zülâl”

    (1194)

Çeşmeyi Abdülhamit I’in ikinci Kadını Sineperver, ölen oğlu Şehzade Ahmed için yaptırılmıştır. Kitabe Kumkapılı Mustafa Ağazade Sabih Ahmed Efendi’nindir. Sineperver Vâlide Sultan’ın Hırka-ı Şerif’te de bir çeşmesi vardır.