;

SİNEPERVER VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H. 1241- M.1825)

Hırka-i Şeriften Karagümrük’e giden yol üzerindeki ( Eski Ali Paşa Caddesi No:17 önü) bu çeşme, kesme taştan yapılmıştır. Aynı cins taştan dört sütun cepheyi süslemektedir. Mermer ayna taşında kabartma süslemeler bulunmaktadır. Teknesi üç gözlüdür. Üstünde kurşun kaplı olmayan beton bir sirri kubbe vardır.

Ayna taşının üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Sâhibet-ül-hayrat vel-hasenat merhum”

“ Ve magfûrünleh Sultan Msutafa vâlideleri”

“ İsmetlû Sineperver Vâlide Sultan aliyyet-üş-şan”

“ Hazretlerinin eser-i hayratıdır”

( Sene 1241)