;

SİNAN PAŞA ÇEŞMESİ (H.998 – M.1598)

Ahırkapı’da sahilyolunda (Kennedy Caddesi) Sinan Paşa Köşkü’nün altında bulunan bu çeşme çok haraptır. Yalnız kitabe taşı sağlam kalmışsa da o da okunamayacak kadar silinmiştir.

Üç kıtalık kitabenin tarih mısraları İstanbul Çeşmeleri’nde şöyle kaydedilmiştir:

“Çü carı oldu ayn-ı revan-bahş”

“Didi târihi sâi mâ-i can-bahş”

 

(998)