;

SİNAN PAŞA ÇEŞMESİ

Üsküdar’da Doğancılar’da Sinanpaşa Camii’nin ( Topraklı çıkmazı sokak) yanındaki bu çeşme çok harap duruma gelmiş iken son yıllarda camii ile birlikte tamir edilmiş ve avlu içine abdest musluklarının yanına alınmıştır.
Kesme taştan klâsik tarzda yapılmış bulunan bu çeşmenin kitabe taşı kaybolduğundan hangi tarihte yapıldığı belli değildir.