;

SİNAN ( Ekmekçi) ÇEŞMESİ (H.950- M.1543)

Fatih Kocasinan Caddesi Akbilek sokaktaki Mimar Sina Mescidi önündeki çeşme kesme taştan yapılmış. Teknesi yalak şeklinde, ayna taşının üst tarafında tas koymaya mahsus ki yuvası vardır. Tarih mısraı şöyledir:

“ Oldu safâ vü lûtf ile çeşme zehî ayn-ı zülâl”

“Yaptıran ekmekçi Sinan adında bir hayır sahibi imiş. Yaptırılmasına Mehmed Bey adında bir zatın sebeb olduğu kitabesinde yazılı imiş.

Çeşme yeni restore edilmiş olup, suyu akmaktadır.