;

SİNAN AĞA ÇEŞMESİ (H.1317- M.1899)

Fatih Ayvansaray’da Esnaf Loncası Sokağında bulunan bu çeşme kesme taştan bir hazne duvarı önüne konmuş oymalı bir ayna taşı ve bir tekneden oluşmaktadır. Suyu yoktur. Ayna taşının üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Sahib-ül-hay (Abdülhamid II tuğrası) Sinan Ağa”

“ Târih-i hedmi sene 1310- Târih-i inşası sene 1317”

“ 28 Hazira Salı 12 Rebiulevvel Perşembe”

Yıkılan bir çeşmenin yerine Sinan Ağa adında bir zat tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.