;

SİLİVRİ KAPI ÇEŞMESİ

Silivri kapı caddesi üzerinde Hadım İbrahim Paşa camii yanında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Kabartma oymalı ayna taşı iki tas yuvası arasında yerinde durmaktadır. Fakat teknesi parçalanmış olup, kitâbesi yoktur. Suyu akmaz.