;

SİLAHTAR YAYHA EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1203- M.1788)

Hasköy’de Kuşkonmaz Camii’nin karşısındadır. (Hasköy – Okmeydanı Cad No:2- Hasköy Camii Sok karşısı) Muazzam tonoz haznesinin bir yüzüne ve iki köşesine mermer kaplanarak vucuda getirilmiş bir büyük iki küçük çeşmeden ibarettir. Tekneleri yere gömülmüş ve açık olan üstünü otlar kaplamıştır. Tekneleri çukurda kalmış olmakla beraber yalnızca ortadaki büyük çeşme akmaktadır. Sağ ve sol köşelerindeki Arapça birer kıtanın tarih mısrası:

“ Kad bed’e min füyuzi Yahya Zülâl”

(1203)

Cephesinde dört kıtalık Türkçe kitabenin de tarih beyti:

“ Ezber etsinler Münib’a su gibi tarihini”

“ Çeşme-i Yahya Efendi’den al iç olsun hayat”

    (1203)