;

ŞİFA YOKUŞU ÇEŞMESİ

Eyüp’te, Vezir Tekkesi Sokağı ile birleşen Şifa Yokuşunda (No: 2) ve Vezir Tekkesi Sokağı’na yakın bir yerde sağ taraftadır. Hançla sıval büyük bir haznenin önünde bulunan bu çeşmenin yelpaze motifli büyük bir ayna taşı vardır. İki yanında ikişer dizi halindeki oymalı bir ince bir bordür sağını ve solunu sınırlanmaktadır. Kitabe yeri boştur. Yuvarlak kemeri, sonradan açılmış olacak bir hazne penceresi ile kırılmış ve şeklini kaybetmiştir. Teknesi kırılmış, üstünü otlar kaplamış ve suyu yoktur. Kimin tarafından yaptırıldığı öğrenilememiştir.