;

SERVER AĞA (Başmusahib) ÇEŞMEDİ (H.1289- M.1872)

Mahmutpaşa’da Hacı Küçük Camii sokağında camiinin avlu kapısı bitişiğinde bulunan bu çeşme mermer kaplıdır. Kemeri tak biçimindedir. Kabartma motiflerle süslü ana taşının üzerinde kitabesi vardır.

Kitabe sülüs hatla Muhsinzade Es-seyid Abdullah tarafından yazılmıştır. Tarih beyti şöyledir:

 

“ Tam târihim ider arz-ı selâset irfân”

“ Sanki mecrâ-yi hayat oldu bu dil-cü çeşme”

                                                             (1289)