;

ŞERİFE ZELİHA HANIM ÇEŞMESİ (H.1287- M.1870)

Babıali’de Cağaloğlu yokuşunda (No:24 de) bir binanın altında bulunan bu çeşme tuğladan yapılmış olan yüzü sıva ile kaplanmıştır. İki sütun arasına yerleştirilmiş kabartma süslerin olan mermerden , büyük bir ayna taşı vardır. Fakat çeşme çok harap durumdadır. Yer, yer sıvası dökülmüş, ayna taşı önünde yakılan ateşlerin isi ile kararmış, musluğu koparılmış, teknesi doldurulmuştur.

Kararan kitabesi okunmaz hale gelmiştir. “İstanbul Çeşmeleri” bu kitabe hakkında şu bilgileri vermektedir.

Kitabesinden Ebniye-i Hassa Müdürü Said Abdülhalim Efendi Halilesi Şerife Zeliha Hanım’ın ve bâni-i evvellerinin ruhları için yaptırıldığı ve binaenaleyh bunun ikinci yapılış olduğu anlaşılıyor.