;

SERANDEDİL KALFA ÇEŞMESİ ( H.1319- M.1901)

Fatih’te Atpazarı ilerisinde ( Nevşehirli İbrahim Paşa Cadde No:7 karşısı) bulunan bu çeşme çok haraptır. Taşları yer yer çatlamış ve dökülmüştür. Oymalı kemerinin içindeki ayna taşı ve teknesi toprağa gömülmüştür. Suyu yoktur.

Kemerinin üzerindeki kırık kitabe taşında şunlar yazılıdır:

“ Bani-i çeşme Sreandedil Kalfa Selim Ağa dahi”

“ Mazhar itsün âb-ı kevser içmeğe Rabb-i celîl”

“ Böyle hayrata muraffak oldular bâ-lûtf-i Hak”

“ Bendegân-ı hazret-i Sultan Hamid bî-misil”

“ Oldu târih-i temâmın Fazliyâ müjde-resan”

“ Pak güzel akdı bu çeşme misal-i selsebîl”

(1319)