;

ŞEMSİCEMAL USTA ÇEŞMESİ (H. 1324- M.1906)

Eyüp’te Defterdar İskelesi yakınında Yavedud Türbesi (Şeyh Abdülvedüt Türbesi) önünde bulunan bu çeşme kitabeyi de ihtiva eden mermer bir ayna taşı ile tekneden ibarettir. Suyu yoktur. Kitabesi şöyledir:

 

“Şevketlû Sultan Gâzi Abdülhamid Han Efendimiz hazretlerinin Hazinedar Ustası merhume Şemsicemal Usta’nın hayratıdır.”

                                   (1324)