;

SELİM HAN (III) ÇEŞMESİ (H.1214- M.1799)

Kumkapı’da Mabeyinci yokuşundaki (No:28 karşısı) bu çeşmenin kesme taştan yapılmış haznesinin önünde mihrap biçimindeki bir oyuğa yerleştirilmiş basit bir ayna taşı vardır. Teknesi ve suyu yoktur. Yuvarlak kemerinin üzerinde üçer mısralı dört satır  kitabesi ve daha
yukarıda Selim III ‘ün tuğrası bulunmaktadır.


Okunamayacak kadar bozulmuş olan kitabenin tarih beyti “İstanbul Çeşmeleri” ne göre şöyledir:
“ Şüphesiz kâmî bu cevher târihin ilhamdır”
“ oldu bu vâlâ eser bâ-himmet-i şah-ı ümem”
(1214)