;

SELAMSIZ ÇEŞMESİ

Üsküdar’da Selâmsız’da Muradiye Mektebi Sokağı’nın başındaki bu çeşme üzeri kabartma çiçek ve güneş motifleri ile süslü çok büyük kıtadaki mermer ile bir ayna taşı ile üzerindeki kabartma dallar ve kafeslerden oluşan bir başlıktan ibarettir. Ayna taşı Salkımsöğüt çeşmesindekinin eşidir. Başlığın ortasındaki beyzi madalyonun içinde mevcut olması gereken tuğra silinmiştir. Çeşmenin teknesi durmaktadır, suyu ve kitabesi yoktur.