;

ŞEHZADE MEZARLIĞI ÇEŞMELERİ (H.1146- M.1733)

Şehzade başı caddesinde Şehzade Camii Mezarlığı’nın caddeye bakan bir penceresinin iki yanındaki bu küçük çeşmeler birbirinin eşi olup çok ince süslemeler ile işlenmiştir. Tekneleri oymalı bir kurna biçiminde ve yüksektedir. İşlemeli kemerlerin üzerinde ve stalâktitli bir korniş altında kitabeleri bulunmaktadır.

Bunlardan sağdakinde:

“ Habbezâ bu çeşme-sâr-ı pür-sufâ”

“ Afiyet nûş eyleyen atşanına”

Soldakinde ise:

“ Hak rızasiyçün içenlerden reca”

“Fâtiha ihsan ide ihvanına”

       (1146)