;

SARIGAZİ KÖYÜ NAKŞIDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1224- M.1809)

Alemdağı yakınında Sarıkadı köyünde camii’nin karşısında olduğu İstanbul Çeşmelerinde kaydedilen şekli hakkında bilgi verilmeyen bu çeşme ile ilgili olarak “ üsküdar Tarihi”’nde şu satırlara rastlanmıştır. ( Merkez Mah. Merkez camii bahçesinde)

Bu çeşme Sarıgazi köyünde Sarıkadızade Şeyh Mustafa Efendinin türbesinin hemen önünde yıkılan ve yalnız arsası kalan Nurbâbu Valide Sultan tarafından yaptırılmış camii’nin yol aşırı karşısındadır.Kemerli çeşme muntazam kesme taşla yapılmıştır. Mermer ayna taşına güzel bir talik ile yazılan kitabesi yer yer bozulmuş üstü çimento ile sıvanmıştır. Biz sökebildiğimiz kadarı ile kitabeyi buraya naklediyoruz.
“ Atik Valide Sultan çeşmesidir mürur-ı ezmine kılmışdı kim ifna”

“ Cenâb-ı Valide Mihr-i şah eyledi tamir ile suyun icra”

“ Muvaffak eyledi ihyâsına kim iki cihanda aziz ide Hazret-i Mevlâ”

Bu kitabe İstanbul Çeşmelerinde farklı olarak kaydedilmiştir ki daha doğrusu olması muhtemeldir.
” Atik Valide Sultan Çeşmesidir bu”

“ Mürur-ı ezmine kılmışdı gerçi kim ifna”

“ Cenâb-ı Vâlide-i Şah-ı dehr Mahmud Han”

“ Yeniden eyledi ihyâsına anı çünkim”

“ İki cihanda aziz ide hazret-i Mevlâ”

                                                 (1224)

Anlaşıldığına göre çeşmenin ilk bânisi Murad III’ün annesi Nurbânû Sultan, ikinci bânisi Abdülhamid I’in kadınlarından Mahmud II’nin annesi Nakşıdil Valide Sultandır. Çeşme Su vakfı tarafından bakımı yapılarak suyu akıtılmıştır.