;

SALKIMSÖĞÜT ´ TEKİ ÇEŞME

Sirkeci’de Salkımsöğüt’te (Alemdar Cad- Hüdavendigâr Cadde köşe) saray surlarına bitişik olan bu çeşme muntazam yontulmuş büyük mermer blokları ile yapılmıştır. Armadî veya kaş denilen biçimdeki kemerinin içinde polis armasını hatırlatan sekiz köşeli bir güneş ve çeşitli motifleri ile süslü büyük ayna taşı vardır. Teknesi kısmen kırılmış, suyu kesilmiştir. Kemerinin üstündeki korniş ile biraz yukarısındaki oymalı ikincisi arasındaki boşluğa (Ve sekahüm Rabbüküm şeraben tahura) âyeti yazılı bir kitabe yerleştirilmiştir.

Hangi tarihte, kimin tarafından yaptırıldığına dair bilgi bulunamadı.