;

SALİH AĞA ÇEŞMESİ (H.1229- M.1813)

Kasımpaşa’da Hacı Hüsrev’de (Sahaf Çeşmesi Sokakta) Sakızağacı Camii köşesindeki (Sahaf Musluhiddin Camii önü) bu çeşmenin yapılışı basit ve sadedir. Kesme taştan yapılmıştır. Ahşap bir saçağı ve kiremit örtülü bir çatısı vardır. Teknesi sağlamdır. Suyu akmamaktadır.

Kitabesi şöyledir:

“ Vâlide Başağası Ağa-yi-zü’l-atâ”

“ Niyyeti hayre anın hayrata sa’yi dâima”

“ Lutfu cârîdir anın her bir mahallede sû gibi”

“ Âb icrâ eyleyüp bu çeşemeyi kıldı binâ”

“ Bu mahalle-i teşnede atşânı reyyan eyledi”

“ İç Hasan ile Hüseyn-in askına gel tâze mû”

“ Katre katre bendesi Şükri didid târihini”

“ Mâ-i zemzem kıldı icrâ nev-be-nev Sâlih Ağa”

(1229)

Çeşme Sahaf Muhiddin tarafından yaptırılmıştır. Vâlide Başağası Salih Ağa tarafından yenilenmiştir.