;

SAİD BEY ÇEŞMESİ (H.1342- M.1923) Şişli

Teşvikiye camii avlusunun alt köşesi dışında ( Ahmet Fetregi sokak) taş ve tuğadan yapılmış olan bu çeşme, ilk şeklini kaybetmiş, yer yer dökülen sıvasının altından tuğlaları çıkmış, harap bir haldedir. Suyu akmaz.

“ Kemerinin içindeki kiateb şöyledir:

Binbaşı Said Beyin ve ailesi
Ayşe hanımın ve akraba ve teallûkatının
hayratlarıdır.”
(Sene 1342)