;

ŞAHRAH ÇEŞMESİ (H.967- M.1559)

Fatih, Haydar, Aşıkpaşa civarında Esrardede sokakta (Kıvrım Sokak karşısı Tahir Ağa Camii yanı) bulunan bu çeşme klâsik tarzda yapılmış çeşmelerin en basitlerinden ve en güzellerinden biridir. Sağlam durumdadır. İki yanında birer tas yuvası bulunan oymalı ayna taşı üzerinde bir rozet bulunmaktadır. Çeşmeyi kare şeklinde bir korniş çerçevelemektedir. Hafifi dışa taşkın bir saçağı vardır. Kemerinin içindeki kitabesi şöyledir:

“ Ayn-ı lûtf-ı Şahrah târih şüd”

“ Hâzihi aynin limâin dâimin”

(967)