;

SAFİYE SULTAN ÇEŞMESİ(H.1194- M.1780)

Paşabahçe- Tepeköy arasındaki (şehitlik caddesi- safiye çeşmesi sokak köşesinde) bu çeşme orijinal şeklini tamamıyla kaybetmiştir. Bugün yüzü sıva ile örtülü beşik çatılı bir yapı görünümündedir. Yanında su terazisi vardır. Yuvarlak kemerinin içinde basilt bir ayna taşı bulunmakta suyu akmaktadır.

Kemerin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Sâhibet –ül hayrat vel-hasenat merhume

ve magfure Safiye Sultan

binti gazi Sultan Mustafa Han-ı sâni

gafirallhü elha ve livalideyhima” (1194)