;

SAFİYE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1141- M.1728)

Üsküdar’da Çavuşdere caddesi üzerinde Bulgurlu Mescid karşısında kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olan bu çeşme ahşap bir evin etrafında bulunmaktadır. Ayna taşının üzerine aslı ile alâkası olamyan oymalı bir taş sonradan konmuştur. Teknesi çukurda kalmıştır. Sivri kemerinin üzerindeki Kahmi Mustafa Efendi’ye ait kitabe şöyledir:

 

“Meker’-I Şahan Sultan Ahmed-I âli-cenâb”

“ Kim odr sermaye-I fahr-I selâtin-I cihan”

“ İtdi olşâhinşeh-I deryâ-nevâl-ü hyar-hah”

“ Âbyâri-I inâyetle utâşı kâmıran

“Kaidât-ül-beyt-i ikbâli dahi kendi gibi”

“ Gûçiş-I bisyâr ile itmekde hayr-I bî-sekran”

“ Yapdırub bu çeşme-i bâlâ- terin-i dil-keşi”

“ İtdi icrâ fi sebil-i-‘llah o bânu-yi zeman”

“ Ol safiyye-hasleti itsün hemîşe ber-karar”

“ Sâyesinde Husrev-I dehrin Hüda-yi müstean”

“ Düşdü yek- pare ona Rahmî bu târih-I latif”

“ Çeşme-sâr-I ümm-I Sultan Bayezid oldu revan”

(1141)

Çeşmeyi yaptıran Safiye Sultan, Mustfa II’nin kızı, Şehzade Bayezid’n annesidir. Kendisinin daha başka çeşmeleri vardır.