;

SADRAZAM SEMİN ALİ PAŞA ÇEŞMESİ( H.966-M. 1558)

Eyüp’te Zal Paşa ve Haydar Baba caddeleri köşesinde( Çömlekçiler Cad- Haydarbaba Caddesi köşesi) Cezeri Kasım Camii karşısında bulunan bu çeşme “Akar Çeşme” adı ile tanınmaktadır. Kesme taştan klâsik tarzda ikiyüzlü olarak yapılmıştır. Zal Paşa Caddesine bakan yüzdeki kemer, diğer yüzündekinden daha yüksektir. Fakat bu yüzde çeşmenin üstünü oymalı bir pervaz çevirmektedir. Ayna taşları bozulmuş, teknesi çukurda kalmıştır. Yakın zamanda restorasyonu yapılmıştır.

Kitabe büyük kemerin içindedir. Zamanla okunmayacak hal almıştır.

“İstanbul Çeşmeleri”’nde altı mısralık kitabenin tarih beyti şöyledir:

 

“ Bin onüçde bilûb aslını didim Bülbüli tarih”

“Döküp malî bu zîba çeşmeyi yapdı Ali Paşa”

(966)

Çeşmeyi yaptıran Semin Ali Paşadır.