;

RÜSTEM PAŞA ÇEŞMESİ (H.962- M.1554)

Küçükayasofya yakınında Çardaklı Hamam kapısı önündeki köşede bulunan (Kadırga Liman Cad.- Küçükayasofya Camii sokak köşe) bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. İki yanında birer taş yuvası bulunan ayna taşı bozulmuş, teknesi çukurda kalmıştır. Kemerinin içinde kitabesi durmakta ise de okunamayacak haldedir. İstanbul Çeşmelerinde bu kitabenin tarih beyti şöyledir:

“ Saf-meşreb teşne-diller çeşmeyi kıldıkça seyr”

“ Didiler tahsîn idüb târihini zekî ayn-ı hayr”

   (962)

Bu çeşmenin bir benzeri de Nakilbent sokağının köşede bulunmaktadır. “İstanbul Çeşmeleri” bu çeşmenin de aynı kitabeyi taşıdığını yazmakta ise de kitabe yeri halen boştur.

Eminönü Hizmet Vakfı tarafından Haziran 1998 de restorasyonu yapılmıştır.