;

RUHİ BEY ÇEŞMESİ ( H.1247- M.1831)

Cibali’de Mimar Çeşme Sokağındadır. (No:5) Büyük haznesinin ön yüzüne kabartma süslemeli bir ayna taşı konmuş, etrafı kesme taşla kaplanmıştır.

Altı beyitlik kitabesinin son mısraları şöyledir:

“ İder hubb-i Ali işrâb rûh-i Hüseyn aşkına âb”

“ Sekahüm Rabbühüm şeraben tahura ni’m-elhisab”

         (1247)

Çeşmeyi ilk yaptıran Padişah imamı Zeynelabidin Efendi imiş. Oğlu Ruhi Bey tarafından ihya edilmiştir.