;

REHABULA KADIN SEBİLİ VE ÇEŞMESİ

Vefa’da Atıf Efendi Kütüphanesi’nin karşısında(Fetva yokuşu sokak) bulunan bu sebil üç pencerelidir, dış satıhlarda hiçbir süsleme yoktur. Çok harap olduğundan 1972 yılında aslına uygun olarak yenilenmiştir. Üstü kubbe ile örtülüdür. Kitabesi yoktur. Bânisi Rehabula kadının mezarı sebilin içine taşında 1147 (M.1743) tarihi görülmekte imiş.

Kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen sebilin altındaki çeşmeden su akmaktadır.