;

REFİA HANIM ÇEŞMESİ ( H.1235- M.1819)

Aksaray’da Küçük Langa civarında Kürkçübaşı Külhanı Sokağı’ndaki bu çeşme çok haraptır. Yer yer sıvası dökülen, üstünü otlar bürüyen haznesi gerisine apartmanlar yapıldığından sokak ortasında kalmıştır. Çeşme yuvarlak kemerli bir kapı görünümündedir. Ayna taşı bozulmuş, teknesi toprak altında kalmıştır. Suyu yoktur.

Kemerinin içinde kitabe şöyledir:

“ Mâ-i zemzem feyz ider atşâna bu”

“ İç Hasan ile Hüseyin aşkına su”

“ Sâhibet-ül hayrat Refia Hanım”

(1235)