;

RAKIM PAŞA ÇEŞMESİ ( H.1128- M.1715)

Rumelihisarında İskele Meydanında ( Arpaçı çeşme sokak başında) Ali Pertek camii önünde kesme taştan klâsik tarzda yapılmış bulunan bu çeşmenin üstününü kiremitle örtülü olduğu, yer yer taşlarını döküldüğü musluğunun koparılmış, teknesinin çukurda kalmış olduğu “ İstanbul Çeşmeleri”nde belirtilmekte ise de bugünkü görünümü tamamıyla değişmiştir. Çeşme son senelerde esaslı tamir görmüş, taşları yenilenmiş, üstü saçak teşkil edecek şekilde betonla örtülmüş, yeni bir tekne konmuştur.

Kemerin üzerinde şu kitabe vardır:

“hemçü zemzem nûş kıl mâ ayn-ı İbrahim’den”

                                                              (1128)

Çeşme biçok vazifeden sonra valilikte bulunmuş olan Rakım Mehmed paşa tarafından babası eski Defterdar Yoz İbrahim Efendi’ nin ruhu için yaptırılmıştır.