;

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1288- M.1871)

Aksaray’da Valide Camii’nin muhteşem orta avlu kapısının sağında ve solunda ikişerden bu dört çeşme birbirinin eşidir. Kaideleri mermer sütunlar arasına alınan bu çeşmelerin dantel gibi işlenmiş girintili çıkıntılı oymalı kemerlerini ince sütun tutmaktadır. Ayna taşları düz ve sadedir. Bildiğiniz manada içi boş tekneleri yoktur. Kapıya bitişik olan ikisine sebillerde olduğu gibi su vermeye mahsus beşer deliği bulunan basit demir parmaklıklar ilave edilmiştir.

Her çeşmenin ayrı ayrı ikişer beyitlik kitabesi vardır ve bunlar kemerlerin üzerine sütun başlıkları arasındaki boşluğa yerleştirilmiştir. Okunması kolay olmayan bu kitabelerden sonuncusunun tarih beyti “ İstanbul Çeşmeleri”ne göre şöyledir:

“ Abd-i ihsan-cû-yi Safvet söyledi târihini”

“ Yapdı âlâ çeşme-i nev Vâlide Pertevniyal”

(1288)