;

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1284- M.1867)

Aksaray’da Valide Camii’nin avlu kapısı sol taraftadır. Sersik kezen Abdülfettah yazısı ile iki satırlık kitabesinin tarih beyti şöyle imiş:

“ Selâsetle didim Safvet bu cârî hayre nev târih”

“ Durur cümle çıkan sular bu ayn-ı Mehd-i Ulyâya”

(1284)